Brexit: Koniec okresu przejściowego

Jak informuje https://ec.europa.eu/ Dnia 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Oznacza to, że Zjednoczone Królestwo jest teraz formalnie państwem trzecim, a prawo UE nie ma już tam zastosowania.

Jeśli chodzi o cła, od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo traktowane jest jak każde inne państwo nienależące do UE. W szczególności w handlu między Zjednoczonym Królestwem a UE obowiązują obecnie procedury i formalności celne.

Zgodnie jednak z uzgodnionym Protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej unijne przepisy i procedury celne zasadniczo nadal mają zastosowanie do towarów wwożonych do Irlandii Północnej i wywożonych z niej.


Brexit: Koniec okresu przejściowego

50 często zadawanych pytań dotyczących zakończenia okresu przejściowego 

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE wpłynie na Państwa przedsiębiorstwo, jeżeli:

 • sprzedaje ono towary do Zjednoczonego Królestwa lub świadczy usługi na rzecz podmiotów brytyjskich
 • kupuje towary ze Zjednoczonego Królestwa lub korzysta z usług świadczonych przez podmioty brytyjskie
 • dokonuje przemieszczania towarów przez terytorium Zjednoczonego Królestwa
 • wykorzystuje materiały i towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa w wymianie handlowej z krajami partnerskimi UE w ramach systemów preferencyjnych.

W dziedzinie podatków i ceł oznacza to na przykład:

 • konieczność składania zgłoszeń celnych przy przywozie towarów do Wielkiej Brytanii lub wywozie towarów z Wielkiej Brytanii (Zjednoczonego Królestwa, z wyłączeniem Irlandii Północnej) lub przy przemieszczaniu towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii
 • oprócz zgłoszenia celnego ewentualną konieczność podania danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony
 • konieczność uzyskania specjalnego pozwolenia na przywóz lub wywóz niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie); konieczność dopełnienia dodatkowych formalności przy przywozie do lub wywozie z Wielkiej Brytanii wyrobów akcyzowych (alkohol, tytoń lub paliwo)
 • konieczność przestrzegania odmiennych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z Wielką Brytanią niż w przypadku transakcji wewnątrz UE i Irlandii Północnej.

Aby wspomóc przedsiębiorstwa, Komisja opublikowała szczegółowe wytyczne dotyczące szerokiego zakresu konkretnych zagadnień. W dziedzinie podatków i ceł odpowiednie wytyczne znajdują się na następujących stronach:

 • Zawiadomienie o podatkach akcyzowych 
 • Podatek od wartości dodanej (VAT) – towary
 • Podatek od wartości dodanej (VAT) – usług
 • Cła obejmujące preferencyjne pochodzenie
  • Załącznik – Scenariusze dotyczące operacji eksportu

 • Stosowanie kodów geonomenklatury GB i XI

Prosty przewodnik na temat tego, jak przedsiębiorstwa mogą dostosować się do zakończenia okresu przejściowego, jest dostępny tutaj.

Wszystkie informacje dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE są dostępne na stronie Komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *