Coraz więcej osób z Europy Wschodniej i Azji ma pracę w Polsce

W Polsce od trzech lat rośnie zatrudnienie cudzoziemców. Według szacunkowych danych na koniec 2017 roku pracodawcom zostało wydanych ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców z państw spoza UE – poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że rekordowo niskie bezrobocie, wpłynęło na wzrost imigracji zarobkowej. – Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy waha się miedzy 2,5 proc. a 5 proc. – poinformowała Elżbieta Rafalska. Cudzoziemcy najczęściej pracują w rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie, handlu, gastronomii i w gospodarstwach domowych.

Dodała, że najwięcej zezwoleń wydano dla obywateli Ukrainy, a w dalszej kolejności – Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu. – Jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy to wydajemy im 85 proc. zezwoleń na pracę i rejestrujemy 95 proc. oświadczeń – oświadczyła szefowa MRPiPS.

Jak podała minister, udział cudzoziemców w pracy w rolnictwie systematycznie maleje. – W 2017 r. zmniejszył się do 17 proc., podczas gdy w 2010 r. wynosił ponad 60 proc. – wyjaśniła. Według szefowej MRPiPS, obecnie rozkłada się on bardziej równomiernie na większa liczbę branż.

Nowe zasady

1 stycznia 2018 r. weszły nowe zasady dot. sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy będą mieli m.in. obowiązek informowania urzędów np. o wszelkich zmianach dotyczących przebiegu ich zatrudnienia. Chodzi m.in. o obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy.

Zgodnie z nowelizacją, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostanie zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę na okres dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Nowe przepisy zakładają stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
Nowelizacja wprowadza także opłatę w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

pr

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *