Doradztwo prawne

„Kto władza informacją – rządzi światem” – prosta prawda odzwierciedla podstawową zasadę prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradztwo prawne – nadanie rozjaśnień dot. interpretacji i stosowania ustawodawstwa, a także praktyczne porady dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie działalności firmy. Głównym celem doradztwa prawnego świadczonego przez Kancelarię Prawną Firmy „JUS-Service” – to ochrona interesów Państwa Firmy. Dzięki szybkiemu reagowaniu i zwrócenia się za konsultacją prawną w tych czy innych pytaniach, pozwala uniknąć wielu problemów w przyszłości. A jeżeli tak się stało, że pojawią się takie problemy, nasi doświadczeni prawnicy pomogą je rozwiązać.

Specjaliści naszej Kancelarii zapewniają następujące rodzaje usług doradczych:

– konsultacje w zakresie ogólnych zagadnień ukraińskiego ustawodawstwa;

– doradztwo w zakresie założenia biznesu w Ukrainie i najlepszej formy jego prowadzenia, biorąc pod uwagę specyfikę branży i cele;

– optymalizacja i organizacja struktury firmy;

– identyfikacja ryzyka prawnego w działalności spółki;

– analiza sytuacji problemowej, która pojawiła się w firmie, oraz opracowanie sposobów jej rozwiązania;

– analiza prawna umów w celu ochrony interesów Klienta;

– doradztwo w sprawach podatkowych, tzw. „optymalizacji podatkowej” i inne.

To najgłówniejsze usługi z listy nadawanych usług przez Kancelarię Prawną Firmy „JUS-Service”. Możesz skontaktować się z nami w jakichkolwiek pytaniach związanych z otwarciem i prowadzeniem Państwa biznesu w Ukrainie, a my udzielimy skutecznej konsultacji.