Due Diligence

Główne zadania prawne Due Diligence, realizowane przez Kancelarię Prawną Firmy „JUS-Service” polegają na ujawnienie faktycznych, przyszłych i warunkowych zobowiązań (ich niezgodności) badanej na zamówienia Klienta firmy. Badania polegające w wyjawieniu prawnych (w tym kontraktowych) przeszkód w planowanych działaniach inwestora, tworzenie baz na podstawie wniosków dotyczących konkretnych aspektów dla podpisania umów, które zostaną przygotowane w ramach ewentualnej inwestycji, propozycje dot. struktury takich kontraktów itp.

Rozpowszechnione problemy, które zostały zidentyfikowane przez naszych ekspertów w trakcie audytu prawnego jest niedotrzymanie przez kampanii wymóg ustawodawstwa w sprawie prywatyzacji (naruszenia, które mogą wpłynąć w przyszłości na realizacje praw własności na majątek), prawa pracy (w odniesieniu do ryzyka sporów i kar ze strony państwa), prawo pracy (ryzyko sporów i sankcji karnych ze strony państwa), prawo korporacyjne (istnienie sporów i realizacja praw majątkowych, w tym zarządzania), ustawodawstwo Ukrainy w zakresie państwowej rejestracji praw majątkowych do nieruchomości i gruntów, w tym dzierżawa (ryzyko wystąpienia sporów i sankcji karnych ze strony państwa), ryzykowne zobowiązania podpisanych umów (ryzyko bezpośrednich strat) itp. Także należy oddzielnie podkreślić wysokie prawdopodobieństwo istnienia ukrytych zobowiązań badanej spółki, które mogą nieść ryzyko straty dla przyszłego inwestora (właściciela lub współwłaściciela), w związku z czym specjaliści Kancelarii Prawnej Firmy „JUS-Service” opracowali skuteczne mechanizmy niwelowania takich ryzyko dla naszego Klienta.