Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych

Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych – coroczny narodowy dzień upamiętniający w Ukrainie, który przypada w trzecią niedzielę maja.

Corocznie Ukraina upamiętnia ofiary represji politycznych. Wielki terror – to wielka kampania masowych represji wobec ludzi w latach 1937-1938 z inicjatywy kierownictwa ZSRR i osobiście Józefa Stalina, aby wyeliminować prawdziwych i potencjalnych przeciwników politycznych, zastraszając ludność, zmieniając narodową i społeczną strukturę społeczeństwa. Podczas Wielkiego Terroru na terytorium Ukraińskiej SRR historycy szacują, że 198 918 osób zostało skazanych, z czego około dwie trzecie – do rozstrzelania. Resztę wysłano do więzień i obozów (inne kary objęły mniej niż 1%, zwolniono tylko 0,3%).

Z żalem,

Zespół Firmy «JUS-Service»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *