Jak my to robimy

Jedną z powiązanych usług z zakresu usług biznesowych świadczonych przez Firmę «JUS-Service» jest rekrutacja pracowników. Dlatego Biuro Pracy Firmy «JUS-Service» z przyjemnością pomoże Państwu znaleźć potrzebnych pracowników z Ukrainy zarówno dla Państwa Firmy w Polsce, jak i Firmy (spółki zależnej od polskiej firmy) w Ukrainie. Firma «JUS-Service» wykonuje tę działalność profesjonalnie, mając do tego niezbędną Licencję Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy (obecnie już nieograniczoną w czasie). A co ważne, w celu zapewnienia szybkiej i jakościowej rekrutacji pracowników – szerokie koło agencji partnerskich w Ukrainie.

Zwracając się do nas z tak ważnym pytaniem dla rozwoju biznesu, możecie być pewni, że potraktujemy go poważnie, tak jak i jakiekolwiek inne pytanie organizacyjne czy prawne Państwa Firmy.