Mediacja i arbitraż pozasądowy

Wiadomo, że najlepsza walka ta, która nie odbyła się. Dlatego we wszystkich sporach bez wyjątku Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” sugeruje swoim Klientom, aby najpierw spróbować rozwiązać sytuację przez mediację czy arbitraż pozasądowy – bez względu na perspektywy decyzji sądu.

Pozasądowe uregulowanie sporu z naszą pomocą obejmuje: analizę istniejących dokumentów, policzenie długu przez oponenta (jasna definicja innych zobowiązań niematerialnych), ustalenia zasad i przepisów, które rozpoczęte inną stroną, możliwości rozwiązania sporu, prognozowanie końcowej decyzji przyjętej przez sąd, urzędników, formowanie strategii i taktyki dalszych relacji z drugą stroną, ich konsekwentne wdrażanie w listach roszczeniowych, odpowiedziach i negocjacjach, wyjaśnianie przez drugą stronę ewentualnych sankcji karnych i niechcianych konsekwencji przyczynowych, omówienie kompromisu, który jest akceptowany przez obie strony, biorąc pod uwagę specyfikę sprawy itp.

Oprócz wyżej opisanych sposobów negocjacji czy mediacji, Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” może także świadczyć usługi w zakresie organizacji tzw. „wczesnych neutralnych interwencji”, „mini-sądu” i innych efektywnych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Nasza zasada w tym działaniu to: „Wszystko, co może zadziałać – trzeba spróbować” (oczywiście w ramach prawa).