Na tle agiotage wszyscy ceny podwyższają – „JUS-Service” je obniża!

Od 1 stycznia 2017 roku mają wejść w życie zaplanowane nowe zasady zatrudniania obcokrajowców w Polsce mające za zadanie wdrożenie dyrektywy PE nr 2014/36/UE oraz uszczelnienie procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej. Innowacja polega na tym, że od początku przyszłego roku oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy od pracodawcy mają być zastąpione zezwoleniami, a podstawą otrzymania wizy pracowniczej do naszego kraju, będzie pozwolenie od starosty czy wojewody. Takie pozwolenie będzie wydawane na okres 8 miesięcy (w przypadku pracy sezonowej) lub 6 miesięcy (pracy krótkoterminowej, jeżeli praca nie jest związana z rolnictwem i turystyką).

Głównym powodem dla nowych zasad zatrudnienia w Polsce obcokrajowców jest dyrektywa Unii Europejskiej, która powinna regulować liczbę pracowników migrujących w strefie Schengen oraz minimalizować możliwości nadużyć na rynku pracy w Polsce.

Zmiany w polskim prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców bardzo niepokoją pracodawców, ponieważ duża ilość ich ma pracowników-obcokrajowców (według statystyk 95% – to Ukraińcy, którzy przede wszystkim motywowani są wynagrodzeniem za pracę w Polsce oraz językowym i duchowym podobieństwem). Teraz pracodawcy obawiają się nowych procedur zatrudniania cudzoziemców ze względu na niewypraktykowany jeszcze nowy system składania wniosków o pozwolenie na pracę.

Dlatego wszyscy chcący zatrudniać u siebie obcokrajowców starają się zrobić to do 1 stycznia 2017 roku, póki działają znane zasady składania oświadczeń i zatrudnienia cudzoziemców.

W związku z tym, od czasu podania informacji o wprowadzeniu nowych zasad zatrudnienia, Polska rejestruje rekordową liczbę chętnych wystawienia oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcom. Zgodnie z ostatnimi danymi Powiatowych Urzędów Pracy, sytuacja wygląda następująco. W Poznaniu za jeden miesiąc ponad 4 tys. pracodawców złożyło oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (zazwyczaj było ok. 3 tys.). W Bydgoszczy, dane z listopada 2016 roku, liczba pracodawców chętnych zatrudnić u siebie cudzoziemców wynosiła ponad (22 tys.), czyli była większa niż za cały 2015 rok (19 tys.), i nadal liczba ta rośnie, pomimo tego, że praca sezonowa została zakończona. Podobny trend widać w Gdańsku – 20 tys. Wystawionych oświadczeń dla obcokrajowców do listopada 2016 roku, w porównaniu z całym 2015 rokiem – 11 tys.

Taki wzrost zainteresowania można łatwo wytłumaczyć: dla polskich pracodawców to ostatnia szansa, aby złożyć oświadczenie i zatrudnić Ukraińca lub innego obcokrajowca wg jeszcze obowiązującej „starej” procedury, która jest o wiele łatwiejsza i szybsza niż nowy system.

Następną bardzo ważną kwestią dużego zainteresowania pracodawców jest sprawa ekonomiczna. Gdyż po 1 stycznia 2017 roku, każdy wniosek do starosty o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca będzie kosztować 30 złotych. Co nie jest obojętne finansowo w przypadku, gdy polscy pracodawcy zatrudniają 100, 200, i nawet 500 obcokrajowców. Ponadto Starosta ma prawo odmówić wydania zezwolenia bez zwrotu poniesionych kosztów.

Ponadto procedura wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca przez Starostę od 1 stycznia 2017 nie jest jasno określona. Niejasne jest, jak to będzie się odbywać na wszystkich etapach pozyskiwania zezwolenia. Obawiając się skomplikowanych schematów i niepotrzebnych formalności pracodawcy pragną maksymalnie wykorzystać czas, który jeszcze mają do początku nowego roku.

W związku z powyższym, Zespół Biura Pracy i Klubu Aktywnej Podróży Firmy „JUS-Service” zaprasza wszystkich do skorzystania z pomocy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców jeszcze w tym roku, a także otrzymania zniżki na usługi Agencji w wysokości od 10% do 20% od standardowej wartości!

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej promocyjnej oferty!

Z poważaniem,

Zespół Biura Pracy i Klubu Aktywnej Podróży Firmy „JUS-Service”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *