Od 1 czerwca 2017 roku Ukraińcy pracują w Polsce zgodnie z nowymi zasadami

Jak informuje http://wschodnik.pl, Coraz więcej Ukraińców jedzie do pracy w Polsce.

Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie ponad milion Ukraińców. Ukraińcy stanowią 68% cudzoziemców pracujących w Polsce oficjalnie. Jak pisze „Rzeczpospolita”, w pierwszym kwartale tego roku 227 tysięcy obywateli Ukrainy zapłaciło podatki do polskiego budżetu.

Ukraińcy zazwyczaj pracują w Polsce na budowie, w handlu, sektorze rolniczym i zakładach produkcyjnych. W ostatnim czasie obserwuje się jednak wzrost wysoko wykwalifikowanych ukraińskich specjalistów, na przykład w branży informatycznej.

Ukraińcy szukają polskiego pracodawcy bezpośrednio lub też za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Jak informuje tvn24bis.pl, 1 czerwca w Polsce weszły w życie nowe zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Warto poświęcić chwilę aspektom, o których powinni wiedzieć Ukraińcy, zamierzający pracować w Polsce lub już tam pracujący.

Zmiany w terminach wykonywania pracy tymczasowej w Polsce 

Kluczowa zmiana przy ubieganiu się o pracę w Polsce przez pracownika tymczasowego polega na tym, że polska agencja pracy tymczasowej od teraz może skierować go do pracy u konkretnego pracodawcy na maksymalny łączny okres 18 miesięcy w ciągu trzech lat (36 miesięcy).

Z drugiej strony polski pracodawca może zatrudniać tego samego pracownika również tylko przez 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Ta nowość w przypadku ubiegania się o pracę tymczasową w Polsce ma zapobiec wykorzystywaniu obecnego sposobu obchodzenia ograniczeń w sektorze zatrudnienia.

Innymi słowy, obliczanie maksymalnego okresu pracy pracownika tymczasowego dla danego pracodawcy w Polsce nie będzie zależeć od tego, czy ten pracownik został skierowany do niego przez tę samą agencję pracy tymczasowej, czy przez inne.

Zmiany dla pracodawców w zasadach zatrudniania w Polsce pracowników tymczasowych 

Od teraz pracownik tymczasowy nie może wykonywać w Polsce tego samego rodzaju pracy, który wykonywał poprzedni pracownik, jeżeli ten został pracował na podstawie umowy o pracę zawartej z pracodawcą i został zwolniony ze stanowiska z przyczyn od niego niezależnych. Oznacza to, że jeśli w ciągu trzech miesięcy polski pracodawca zwolnił danego pracownika w związku ze zmianami organizacyjnymi, na przykład tłumaczył to koniecznością cięcia etatów, to taki pracodawca nie będzie mógł skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej w Polsce i nie zdoła zatrudnić za ich pośrednictwem osoby, która miałaby obowiązki podobne do tych wykonywanych przez zwolnioną osobę.

Zmiany dla kobiet w ciąży, które wykonują tymczasową pracę w Polsce 

Specjalne prawa uzyskają również kobiety w ciąży, które będą wykonywać pracę tymczasową w Polsce. Zawierając za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej umowę na minimum dwa miesiące przez daną agencję pracy tymczasowej w Polsce, będą one chronione artykułem 177 § 3 polskiego Kodeksu pracy w przypadku, gdy zajdą w ciążę.

Jeśli ich kontrakt zakończy się po upływie 3 miesięcy ciąży oraz dostarczą one pracodawcy zaświadczenie od lekarza o swoim stanie, ich praca zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu. Po porodzie taka kobieta ma prawo do uzyskania specjalnej pomocy dla kobiet rodzących według artykułu 177 § 3 Kodeksu pracy Polski.

Zmiany w regulaminie zawierania umowy z pracownikiem tymczasowym 

W umowie, którą pracownik zatrudniający się w Polsce podpisuje z agencją pracy tymczasowej, od teraz będą umieszczone dane kontaktowe pracodawcy, co pozwoli pracownikowi w razie czego się z nim skontaktować.

Grzywny dla pracodawców za wypłaty mniejsze od płacy minimalnej w Polsce 

Państwowa Inspekcja Pracy będzie karać grzywną polskich pracodawców, którzy nie przestrzegają wymogu wypłacania minimalnego wynagrodzenia osobom zajmujących się pracą tymczasową w Polsce. Mogą one wynosić do 5 tysięcy zł.

Zmiany w zasadach rozwiązywania kwestii spornych między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy 

O ile wcześniej pracownik tymczasowy, zatrudniony w Polsce przez pracodawcę za pośrednictwem działającej w Polsce agencji pracy tymczasowej, w razie czego powinien zwrócić się do sądu w tym samym polskim mieście, w którym mieści się siedziba agencji pracy tymczasowej, teraz będzie miał takie samo prawo do wyboru sądu, jakie mają właśni pracownicy danej agencji pracy tymczasowej w Polsce.

Inne zmiany, regulujące stosunki między pracownikami tymczasowymi i agencjami pracy w Polsce

Oprócz powyższych zmian warto także zwrócić uwagę na pozostałe innowacje, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku:

1. Rozszerzają się zarówno zobowiązania polskiego pracodawcy w zakresie składania raportów w polskiej agencji pracy tymczasowej, jak i obowiązki agencji pracy tymczasowej wobec pracowników tymczasowych podczas ich pracy w Polsce.

2. Wprowadza się szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia pracowników tymczasowych w Polsce podczas urlopu i obowiązującego wówczas ekwiwalentu pieniężnego.

3. Na agencję pracy tymczasowej w Polsce nakłada się dodatkowe obowiązki, w szczególności obowiązek zawarcia z cudzoziemcem umowy z zachowaniem wymagań określonych w polskim prawie oraz obowiązek zapewnienia pisemnego tłumaczenia umowy na zrozumiały dla cudzoziemca język. Rozszerzają się także informacyjne obowiązki agencji pracy tymczasowej w Polsce wobec pracownika tymczasowego (polska agencja pracy tymczasowej będzie wyjaśniać zagranicznemu pracownikowi i polskiemu pracodawcy zasady pobytu i zatrudnienia cudzoziemców podczas pracy na terenie Polski).

4. Zostaje rozszerzona lista kar dla polskich agencji pracy tymczasowej za naruszenia w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych w Polsce. Zwiększa się także wielkość grzywny za ich dopuszczenie się (grzywny będą wynosić od 1000 do 30 000 zł).

Wszystkie wymienione innowacje powinny poprawić warunki pracy tymczasowej cudzoziemców w Polsce. Zmiany odczują przede wszystkim Ukraińcy pracujący w Polsce lub też wyjeżdżający do pracy w sąsiednim kraju.

Przypominamy że nowe zasady rekrutacji pracowników tymczasowych zaczęły obowiązywać 1 czerwca, za wyjątkiem tych, które wejdą w życie na początku 2018 roku. Z dokumentem można bardziej szczegółowo zapoznać się na poniższej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *