Organizacja księgowości

Dobrze prowadzona księgowość jest podstawą dobrego biznesu. Nieuchronność prowadzenia rachunkowości wynika z wymóg ustawodawstwa oraz potrzeby skutecznego zarządzania zasobami. Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” pomaga wprowadzeniu usług księgowych przedsiębiorstwom wszystkich form własności i różnych systemów podatkowych. Usługa ta przewiduje pomoc w znalezieniu profesjonalnego księgowego dla Państwa Firmy, kontrolę jego dalszej działalności, pomoc w opracowaniu podstawowej dokumentacji Firmy, a także prowadzenie rachunkowości finansowej w odpowiednim programie wybranym przez Klienta. Także, w przyszłości będziemy mogli monitorować poprawność przygotowanych sprawozdań i terminów ich złożenia do odpowiednich instytucji państwowych.

Ponadto, na prośbę Klienta, nasz doświadczony księgowy przedstawi także rekomendację dot. dalszej finansowej i biznesowej działalności Państwa Firmy oraz opracuje dla Klienta najwygodniejsze mechanizmy „optymalizacji podatkowej”.

M.in. „Optymalizacja podatkowa” wymaga opracowania takich mechanizmów, które będą sprzyjały zmniejszeniu kwoty do opodatkowania. Cała procedura jest prowadzona w ramach obowiązującego prawa. Biorą się pod uwagę przywileje i zwolnienia przewidziane przez prawo, daje możliwość całkowitej lub częściowej eliminacji zobowiązań podatkowych. Główną funkcją „optymalizacji podatkowej” jest przede wszystkim znaczna redukcja stawki opodatkowania, ale poza tym, można zmniejszyć ryzyko kar i zminimalizować inne możliwe czynniki ryzyka. Kompetentni specjaliści mogą otrzymać m.in. odroczenia terminu spłaty należności podatkowych dla swoich Klientów.

Obecnie istnieje kilka rodzajów „optymalizacji podatkowej”. Najczęściej w praktyce występują takie rodzaje, np. opodatkowanie, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, rodzaju przedmiotu opodatkowania itp. Na przykład w przypadku banku i małego sklepu handlowego z ich rodzajami działalności, wielkości, opodatkowaniem i preferencji, technika optymizacji będzie radykalnie różnić się.

Także, Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” przypilnuje, aby do naszego Klienta nie stosowano podwójnego opodatkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również bądź-jakich nieprawomocnych decyzji podatkowych.