Podsumowanie Sympozjum nt. „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”

Jak informuje http://www.pol-ukr.com, W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą Sympozjum pt. „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”, które było kontynuacją serii wydarzeń tematycznych zainicjowanych i zrealizowanych przez nasza Izbę w zakresie najbardziej aktualnych zagadnień polsko-ukraińskich relacji gospodarczych, wywołujących niezmiennie zainteresowanie wśród członków Izby oraz firm i instytucji z nami współpracujących.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk, z których dominującym byli polscy pracodawcy zainteresowani w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy, reprezentujący szereg ważnych dla naszej gospodarki branż, przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy, międzynarodowych firm transportowych, firm i agencji turystycznych, kancelarii prawnych i mediów. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jako organizator wydarzenia zaoferowała uczestnikom szczegółowego zapoznania się z szerokim wachlarzem problematyki ruchu bezwizowego i jego konsekwencji dla rynku pracy.

Podsumowanie Sympozjum nt. „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą Sympozjum pt. „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”, które było kontynuacją serii wydarzeń tematycznych zainicjowanych i zrealizowanych przez nasza Izbę w zakresie najbardziej aktualnych zagadnień polsko-ukraińskich relacji gospodarczych, wywołujących niezmiennie zainteresowanie wśród członków Izby oraz firm i instytucji z nami współpracujących.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk, z których dominującym byli polscy pracodawcy zainteresowani w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy, reprezentujący szereg ważnych dla naszej gospodarki branż, przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy, międzynarodowych firm transportowych, firm i agencji turystycznych, kancelarii prawnych i mediów. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jako organizator wydarzenia zaoferowała uczestnikom szczegółowego zapoznania się z szerokim wachlarzem problematyki ruchu bezwizowego i jego konsekwencji dla rynku pracy.

Problematyka ta zaprezentowana była przez przedstawicieli Ministerstw i Służb mundurowych oraz wysokiej klasy ekspertów:

  • -Magdalena Sweklej, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
  • Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan „Pracownicy z Ukrainy – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rynku pracy? Tendencje i prognozy”
  • Małgorzata Łopion, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie „Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców z Ukrainy na przykładzie prowadzonych postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW w Warszawie”
  • Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy „Procedury związane z uzyskaniem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz perspektywa zmian w obliczu narastającego zainteresowania polskich pracodawców zatrudnieniem pracowników z Ukrainy”

  • ppłk SG Dariusz Górecki, Komenda Główna Straży Granicznej RP „Konsekwencje ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w praktyce Straży Granicznej. Zasady przekraczania granicy i ruchu bezwizowego”
  • Marzanna Gruszczyk-Bajor, Służba Celna RP „Konsekwencje ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w praktyce Służby Celnej”
  • Jarosław Cichoń, Departament Legalności Zatrudnienia, Główny Inspektorat Pracy „Powody najczęściej podejmowanych przez PIP interwencji dotyczących zatrudniania przez polskich pracodawców obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy”
  • Agnieszka Rynecka, Polska Organizacja Turystyczna „Ruch bezwizowy a intensyfikacja kontaktów turystycznych między Polską a Ukrainą jako ważny czynnik rozwoju branży usług, hotelarstwa i gastronomii”
  • Mykhaylo Romanyuk, Partner w Kancelarii Prawnej LEX CONSULTING Sp. z o.o., adwokat i doktor prawa „Nielegalna migracja zarobkowa i nielegalne zatrudnienie obywateli Ukrainy na terytorium RP – przyczyny i skutki”

W świetle zmian i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ekspercki głos Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP wywoływał głębokie zainteresowanie wśród środowisk gospodarczych zainteresowanych w optymalnym uregulowaniu procedur związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców w RP, natomiast reprezentanci takich instytucji jak Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Urząd Pracy m.st. Warszawy przedstawili obowiązujące ich procedury postępowań oraz perspektywy zmian, mających na celu przyspieszenie i optymalizacje podejmowanych w tym zakresie działań.

Uczestnicy podkreślali fakt, iż program sympozjum dał im możliwość zapoznania się z wieloaspektową analizą problematyki ruchu bezwizowego i bezpośredniego kontaktu z instytucjami decydującymi o dostępie do polskiego rynku pracy i płynności ruchu osobowego oraz transportu międzynarodowego.

W trakcie rozmów niejednokrotnie brzmiały kierowane do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wnioski o celowości kontynuacji sympozjów dotyczących zmieniających się uwarunkowań polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, polityki inwestycyjnej, zagadnień edukacyjnych oraz optymalizacji ruchu granicznego.

Niemniej ważnym modułem tematycznym była kwestia rozwoju turystyki, dla której wprowadzenie bezwizowego ruchu z Ukrainą stanowi dodatkowy czynnik, zwiększający obecność turystów ze Wschodu, korzystających z polskiej infrastruktury turystycznej (obiektów zabytkowych, tranzytu, hotelarstwa, gastronomii), co również stanowi element rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza już dziś zaprasza uczestników niniejszego sympozjum oraz wszystkie środowiska gospodarcze zainteresowane tematem kolejnego sympozjum „Nowe możliwości dla polskich inwestorów w Ukrainie”, które planowane jest w I pol. września 2017 r. w Warszawie. O szczegółach wydarzenia zainteresowanych poinformujemy dodatkowo.

Poniżej znajdziecie Państwo linki do prezentacji przedstawionych przez prelegentów uczestniczących w sympozjum „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”:

Magdalena Sweklej_Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście przepisów o ruchu bezwizowym

Robert Lisicki_Pracownicy z Ukrainy-szansą czy zagrożeniem dla polskiego rynku pracy_Tendencje i prognozy

Lech Antkowiak_Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Agnieszka Rynecka_Ruch bezwizowy a intensyfikacja kontaktów turystycznych między Polską a Ukrainą jako ważny czynnik rozwoju branży usług, hotelarstwa i gastronomii

Mykhaylo Romaniuk_Nielegalna migracja zarobkowa i nielegalne zatrudnienie obywateli Ukrainy na terytorium RP – przyczyny i skutki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *