Rekrutacja pracowników

Jedną z powiązanych usług z zakresu usług biznesowych świadczonych przez Firmę „JUS-Service” jest rekrutacja pracowników. Dlatego Biuro Pracy Firmy „JUS-Service” z przyjemnością pomoże Państwu znaleźć potrzebnych pracowników z Ukrainy zarówno dla Państwa Firmy w Polsce, jak i Firmy (spółki zależnej od polskiej firmy) w Ukrainie. Firma „JUS-Service” wykonuje tę działalność profesjonalnie, mając do tego niezbędną Licencję Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy (obecnie już nieograniczoną w czasie). A co ważne, w celu zapewnienia szybkiej i jakościowej rekrutacji pracowników – szerokie koło agencji partnerskich w Ukrainie.

Zwracając się do nas z tak ważnym pytaniem dla rozwoju biznesu, możecie być pewni, że potraktujemy go poważnie, tak jak i jakiekolwiek inne pytanie organizacyjne czy prawne Państwa Firmy.