Resort pracy zapewnia: reforma emerytalna wejdzie w życie 1 października. Będzie odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej ws. wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Jak informuje http://www.polskieradio.pl/, Polskie władze odpowiadają na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące różnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Odpowiedź na nie przygotowuje resort pracy, jednocześnie zapewnia, że reforma emerytalna wejdzie w terminie, czyli 1 października.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje reformę emerytalną i przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wejdą w życie 1 października – zapewnił wiceminister resortu Krzysztof Michałkiewicz.

 Trsort pracy: zróżnicowanie wieku emerytalnego nie jest dyskryminacją

Ministerstwo odpiera zarzuty Komisji Europejskiej , jakoby przywrócenie wieku emerytalnego sprzed reformy było dyskryminacją.

Resort pracy: reforma emerytalna wejdzie w życie 1 października. Wszyscy są przygotowani

Jak podkreślił Krzysztof Michałkiewicz, rząd premier Beaty Szydło realizuje program, który obiecał Polakom i reforma emerytalna wejdzie w życie bez żadnych komplikacji.

Minister dodał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest do tego przygotowany i w każdym oddziale ZUS blisko 600 doradców emerytalnych odpowiada na pytania ubezpieczonych i Zakład jest przygotowany na przyjmowanie wniosków o emeryturę.

Skorzystanie z wieku emerytalnego jest przywilejem, nie obowiązkiem

Ubezpieczeni mogą ale nie muszą przechodzić na emeryturę w ustawowym wieku. Jest to przywilej a nie obowiązek.

Resort pracy przygotowuje odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej

Minister Michałkiewicz zaznaczył, że pismo przesłane przez Komisję Europejską jest bardzo starannie analizowane i przygotowywana jest odpowiedź na nie. Dodał, że w piśmie nie ma nic, co zaburzałoby wdrożenie w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego.

Przepisy Unii przewiduje różnicowanie wieku przejścia na emeryturę

Podkreślił, że przywoływany artykuł z Dyrektywy Unijnej mówi o tym, że państwa członkowskie mają prawo różnicować wiek emerytalny. Zależy to od nich samych. Tym samym osoby, które chciałyby od 1 października przejść w obniżonym wieku na emeryturę mogą spokojnie się do tego przygotowywać.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski, w związku ze zróżnicowaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Komisja Europejska poinformowała w ubiegłym tygodniu o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w polskim Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenie Komisji dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu odmiennego dla kobiet i mężczyzn przejścia w stan spoczynku. Według Komisji jest to sprzeczne z artykułem 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

Rząd odpowie KE ws. wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował wczoraj, że premier Beata Szydło zobowiązała minister Elżbietę Rafalską do pilnej odpowiedzi na list Komisji Europejskiej w sprawie zastrzeżeń odnośnie przywrócenia w Polsce poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego.

Krytyka Komisji jest niezrozumiała, dyrektywa UE dopuszcza zróżnicowanie wieku

Rafał Bochenek powiedział IAR, że ta krytyka budzi zdumienie i jest niezrozumiała, ponieważ podobne regulacje obowiązują w wielu krajach Zachodniej Europy i „absolutnie nikt nie czyni tym państwom z tego tytułu żadnych zarzutów”.

Zauważył także, że dyrektywa, na którą powołuje się Komisja, dopuszcza możliwość zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn. Rzecznik podkreślił, że Polska działa na podstawie tych właśnie przepisów.

Przypomniał, że podniesienie wieku emerytalnego przez Platformę Obywatelską i PSL w 2012 roku wcale nie wyrównywało go dla kobiet i dla mężczyzn w ciągu jednego roku. „To był proces rozłożony na lata” – mówił Rafał Bochenek.

„Dlatego obecna krytyka ze strony Komisji Europejskiej jest dla nas niezrozumiała i budzi zdumienie” – dodał rzecznik.

Rafał Bochenek zapewnił, że Polska postara się na nią możliwie szybko odpowiedzieć. Na odpowiedź Bruksela dała Polsce 4 tygodnie.

Premier Beata Szydło: KE nie stosuje równiej miary do wszystkich

Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że Komisja Europejska nie stosuje równej miary wobec wszystkich państw Unii Europejskiej.

W ten sposób odniosła się do listu przesłanego wczoraj na ręce minister pracy Elżbiety Rafalskiej, w którym napisano, że odmienny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn w Polsce może naruszać zasadę równości obowiązującą w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zarzuca Polsce łamanie zasady równości w przypadku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn

Chodzi o zapis, który zacznie obowiązywać od października tego roku, wprowadzający wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że trwają prace nad odpowiedzią na przesłany list.

Resort pracy odpowiada, że zróżnicowany wiek emerytalny jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi i polską tradycją

W komunikacie wydanym przez resort pracy napisano, że nie ma wątpliwości, iż przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn „są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi jak również polską tradycją i stanem pierwotnym obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., a więc również w okresie, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej”.

Różny wiek emerytalny obowiązuje w innych krajach UE

Resort pracy zaznacza, że różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn obowiązuje między innymi w Austrii, Polsce, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii oraz w Wielkiej Brytanii.

W komunikacie napisano też, że przywracany wiek emerytalny funkcjonował w Polsce ze względów kulturowych i społecznych, również w czasie, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Obowiązuje on również przez cały okres członkostwa w Unii. Pomimo tego, że stopniowo jest podnoszony, w najbliższych latach nadal zostanie zróżnicowany.

Jak podkreślono, z artykułu 7. dyrektywy z 19 grudnia 1978 roku wynika, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalania wieku emerytalnego.

Emerytura to wybór, nie przymus

„Emerytura to wybór, a nie obowiązek czy przymus. Kobiety same decydują kiedy przejść na emeryturę. (…) To indywidualny wybór zależny ona od sytuacji osobistej ubezpieczonego i wiąże się między innymi z oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją rodzinną czy materialną” – napisano w komunikacie.

Ponadto ministerstwo poinformowało, że po przywróceniu wieku emerytalnego od 1 października br. nadal będzie obowiązywać 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników.

Komisja Europejska: równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest jedną z kluczowych zasad, na których opiera się fundament Unii Europejskiej”.

W wysłanym wczoraj liście Marianne Thyssen komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników oraz Vera Jourowa komisarz do spraw sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci napisały, że „równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest jedną z kluczowych zasad, na których opiera się fundament Unii Europejskiej”.

Komisarze europejscy zaznaczyli, że kraje unijne nie są zobowiązane do wprowadzenia równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, powinny jednak systematycznie prowadzić działania mające taki cel.

IAR, jk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *