Sądowe uregulowanie

Jeżeli wszystkie metody i sposoby pozasądowego rozwiązania sporu wyczerpano i nie osiągnięto rezultatu, Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć pozytywnych wyników w postepowaniu sądowym.

Niezależnie od dziedziny prawa, gałęzi gospodarki czy rodzaju procesu, na etapie początkowym koncentrujemy się na zrozumieniu strategicznych celów naszych Klientów i zrozumieniu ich biznesu i dziedziny działalności. Staramy się maksymalnie zmobilizować „umysł zespołu” naszych pracowników, aby zapewnić szybkie, racjonalne i skuteczne rozwiązania w celu rozwiązania problemów naszych Klientów. Wstępna ocena ryzyka jest przeprowadzana w celu wypracowania zwycięskiej strategii mającej na celu osiągnięcie optymalnych wyników oraz optymalizacji kosztów i czasu. Ponadto, w niektórych przypadkach, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości dot. bezstronności sądu – szczególnie w sprawach o charakterze administracyjnym (przy oskarżeniu czynności lub bezczynności władzy), pomagamy naszym Klientom w zaangażowaniu przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, które mają na celu bronić interesów polskiego biznesu.

Doświadczenie naszego zespołu pozwala nam zajmować się gospodarczymi i administracyjnymi sprawami sądowymi o różnej trudności, a napracowana szeroka sieć partnerów pozwala nam szybko reagować na prośby Klientów i reprezentować ich interesy nie tylko w Żytomierzu, ale i w innych miastach Ukrainy.