Tak wygląda polska gospodarka po pandemii. Pięć negatywnych i pięć pozytywnych wskaźników

Jak informuje https://businessinsider.com.pl/ Na gospodarce zostały ślady po pandemii. Niektóre branże miały problemy z przetrwaniem po restrykcjach rządu. Inne jednak radziły sobie bardzo dobrze. Były zjawiska globalne, które okazały się dla nas nawet korzystne. Jak prezentuje się polska gospodarka na progu potencjalnego końca pandemii?

Pandemiczne blokady gospodarki w Polsce uderzyły akurat w te branże, gdzie po pierwsze małe są oficjalne zarobki, a po drugie kwitnie w nich szara strefa (płaci się „pod stołem”). Dostało się branży restauracyjnej, hotelarskiej oraz rozrywkowej (kina, teatry, koncerty).

Bezrobocie mimo tego wcale nie wzrosło, średnia płaca w gospodarce narodowej poszła w górę, a rosło zatrudnienie w branżach, które pod stołem nie płacą. W rezultacie okazuje się, że wpływy do budżetu państwa z PIT nie tylko nie spadły, ale mimo pandemii rosną. W okresie między styczniem a kwietniem 2021 wzrosły o aż 22,5 proc. rok do roku do 17,4 mld zł. W porównaniu z rokiem przedpandemicznym 2019 wzrost dochodów państwa z PIT jest 13-procentowy.

Co się Polsce nie udaje, a co udaje na progu potencjalnego wychodzenia z pandemii?

Gospodarcze plusy

1. Bezrobocie najniższe w UE

Tym możemy się chwalić – wyprzedziliśmy Czechy i stopę bezrobocia mamy już najniższą w Unii i to już od stycznia. U nas według statystyk Eurostatu bezrobocie utrzymuje się na poziomie 3,1 proc., a w drugich Czechach wzrosło w tym roku z 3 do 3,4 proc.

Licząc zmianę bezrobocia od kwietnia 2019 do kwietnia 2021 r. mamy spadek o 61 tys. osób. Większy spadek nastąpił tylko we Francji (o 396 tys. osób), choć tam bezrobocie jest dużo wyższe, równe unijnej średniej i wynosi 7,3 proc.

2. Wzrost PKB ma być drugi najwyższy w Europie

Mimo blokad nakładanych przez rząd na gospodarkę i wzrostu cen energii, polski PKB ma urosnąć w 2021 r. o 4,4 proc., a w 2022 o 4,9 proc. – wynika z zebranej przez Business Insidera mediany prognoz instytucji finansowych z czerwca b.r.

Zobacz też: Polska gospodarka urośnie szybciej. Bank Światowy podnosi prognozy

To w skali lat 2021-2022 nieco gorsze dane niż w wiosennej edycji prognoz Komisji Europejskiej (prognoza 4 proc. na 2021 i 5,4 proc. na 2021), ale podliczając PKB za lata od pandemicznego 2020 do 2022 r., w Europie wzrostem gospodarczym wyprzedzi nas tylko Irlandia, korzystająca na amerykańskich inwestycjach technologicznych.

Korzystnie dla nas może działać przekierowanie części łańcuchów dostaw. Bliskość geograficzna w pandemii nabrała większego znaczenia, co ma związek z utrudnieniami w przekraczaniu granic.

3. Wystrzał w górę produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 44,5 proc. rok do roku, a samo przetwórstwo przemysłowe (przemysł bez górnictwa) o aż 50,6 proc. rdr. Oznacza to, że nadrobiliśmy stratę z pandemii i jesteśmy już o 9 proc. wyżej niż w 2019 r. I to mimo spadku w sektorze górnictwa węglowego, który jest poniżej 2019 r. o 6,7 proc. oraz spadku przetwórstwa ropy i koksu o 22,9 proc. od 2019 r. (mniejsze zużycie paliw w gospodarce).

Produkcja wróciła do przedpandemicznych poziomów w kluczowym w Polsce (drugim pod względem ważności) sektorze produkcji samochodów i części motoryzacyjnych – w kwietniu było to już tylko 0,7 proc. niżej niż dwa lata wcześniej. O krok do powrotu do przedpandemicznej sprawności jest przemysł spożywczy, który w kwietniu 2021 był już tylko o 1,2 proc. niżej niż w 2019.

Ostre wzrosty zaliczyły branże produkcji urządzeń elektrycznych (+52 proc. względem kwietnia 2019), komputerów i wyrobów elektronicznych (+50 proc.) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (+21 proc.).

4. Eksport w górę. Zdobywamy Francję i Włochy

W pierwszym kwartale eksport towarów wzrósł o aż 14,6 proc. rdr, licząc w złotym, a o 8,3 proc. rdr licząc w euro. Miesięcznie sprzedajemy za granicę towary o wartości 100 mld zł, co w euro daje 22 mld.

Liczony w euro eksport do Włoch urósł o aż 24,9 proc. rdr, do Niemiec – o 12,6 proc., a do Francji – o 12,2 proc. Francja wyprzedziła Czechy wśród największych odbiorców polskiej produkcji i jest teraz na drugiej pozycji. Nasi południowi sąsiedzi utrzymali import z Polski na niezmienionym poziomie.

Podkreślić trzeba, że dobre wyniki eksportu są mimo brexitu – do Wielkiej Brytanii sprzedaż z Polski spadła o 13,6 proc. rok do roku.

Jakie hity eksportowe zadecydowały o wysokiej dynamice? O 3,8 mld zł do 6,9 mld zł wzrósł eksport akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Największy wzrost nastąpił do Niemiec i Meksyku.

O 2,6 mld zł do 20,7 mld zł wzrosła sprzedaż tworzyw sztucznych, o 2,2 mld zł do 16,3 mld zł wzrosła sprzedaż zagraniczna mebli, o 2,2 mld zł do 21,5 mld zł – sprzedaż wyrobów chemicznych, a o 2 mld zł do 5,4 mld zł – sprzedaż miedzi i artykułów z miedzi.

5. Wynagrodzenia i emerytury nie przestały rosnąć

Różnica polskich wynagrodzeń do tych w krajach zachodnich jest wciąż tak duża, że zagraniczni inwestorzy są skłonni podnosić płace, byle tylko skompletować załogę. W ub. roku stawka godzinowa polskiego pracownika wynosiła w kosztach pracodawcy 11 euro, podczas gdy średnia unijna to 28,5 euro.

W ub. roku płace w Polsce wzrosły o 5 proc., choć dynamikę podbiły płace w „budżetówce” (+9,1 proc. rdr), co ma związek z dodatkami epidemicznymi dla służby zdrowia. W bieżącym roku przedsiębiorstwa podwyższały pensje już szybciej, bo o 6,8 proc. licząc za okres od stycznia do kwietnia – podał GUS. Odliczając inflację wynagrodzenia wzrosły realnie o 3,5 proc. w pierwszym kwartale.

W górę poszły też emerytury – o 7,1 proc. rok do roku licząc dla okresu styczeń-kwiecień. Czy budżet na to stać?

Gospodarcze minusy

1. Zadłużenie rośnie w tempie kosmicznym

W ubiegłym roku zadłużenie sektora general government, czyli licząc łącznie z wszystkimi funduszami celowymi, wzrosło o 19,2 proc. licząc w euro do 293 mld euro, czyli 1,34 biliona złotych – podaje Eurostat. To dziewiąty największy procentowo wzrost w Unii, a szósty wartościowo (o 290 mld zł).

Małym pocieszeniem jest, że na 28 badanych przez Eurostat państw, zajmujemy 15. miejsce, jeśli zestawić wzrost zadłużenia z produktem krajowym brutto. W Polsce dług państwa do PKB urósł o 11,9 pkt. proc. do 57,6 proc. PKB. Wolniej zwiększali poziom zadłużenia Niemcy (o 10,1 pkt. proc. PKB) i Czesi (o 7,8 pkt. proc.).

W pierwszym kwartale bieżącego roku tempo przyrostu zadłużenia wcale nie spadło. Dług Skarbu Państwa zwiększył się o 34 mld zł.

2. Najwyższa inflacja w Unii

Dodruk pieniądza przez NBP, wzrost cen prądu po mnożących się kosztach opłat za emisję CO2 przez energetykę, a w końcu wzrost światowych cen ropy przekładają się na wysoką inflację w Polsce. Do tego doszły jeszcze sprawy regulacyjne, np. na rynku śmieci, gdzie narzucane przez gminy ceny oszalały.

W rezultacie mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej. W kwietniu według Eurostatu wyniosła 5,1 proc. rdr i była najwyższa od 20 lat. Według GUS w maju wyniosła 4,8 proc. rdr, co jest najwyższym poziomem od dekady i poziomem o 0,5 pkt. proc. wyższym niż w kwietniu.

W kwietniu wzrostem cen wyprzedziły nas Węgry, ale patrząc na dane majowe GUS, prawdopodobnie odzyskamy pierwsze niechlubne miejsce.

Przyczyn jest wiele, od hurtowych cen prądu, które tylko w czerwcu wzrosły o aż 15 proc. i odbijają się na cenach towarów, poprzez wzrost cen ropy, a co za tym idzie i paliw, na dodruku pieniądza przez NBP kończąc i rekordowo niskich stopach procentowych, które nakręcają wzrost cen mieszkań.

3. Import rośnie szybciej niż eksport

Pisaliśmy już o wzroście eksportu, ale napisać też należy o imporcie. Za sprawą wzrostu cen ropy, importu szczepionek, ale i spodziewanego popytu na telewizory przed mistrzostwami Europy w piłkę nożną poszedł on mocno w górę.

Import telewizorów z Chin poszedł w górę o 72 proc. rok do roku w pierwszym kwartale, a części do telewizorów o 73 proc. Więcej o 40 proc. rdr zaimportowaliśmy z Chin telefonów.

W kolejnych miesiącach bardziej w wskaźnikach gospodarczych widoczny będzie wzrost cen ropy. W pierwszym kwartale były one jeszcze zbliżone do poziomów ubiegłorocznych, jeśli chodzi o polski import. Generalnie tzw. eksport netto odbił się negatywnie na polskim PKB już w pierwszym kwartale i nie zanosi się na to, żeby sytuacja miała się poprawić. Saldo obrotów z zagranicą odjęło aż 1,9 pkt. proc. od naszego PKB w pierwszym kwartale.

4. Bezrobocie niskie, ale miejsc pracy mniej

Spadek bezrobocia nie tyle wynika z przyrostu liczby miejsc pracy, co z przechodzenia wielu osób na emeryturę. Liczba emerytów wzrosła w ubiegłym roku o aż 84 tys., głównie kobiet (+57 tys.). Tymczasem liczba pracujących w gospodarce narodowej według danych GUS spadła między pierwszym kwartałem 2020, a 2021 o 117 tys., z czego o 82 tys. w sektorze przedsiębiorstw. Najbardziej tam, gdzie były największe blokady epidemiczne.

Licząc między kwietniem 2019 (nie 2020, żeby uwzględnić czas przed pandemią, a zarazem czynniki sezonowe), a kwietniem 2021 w branży zakwaterowania i gastronomii liczba pracowników spadła o aż 14 proc., czyli o 18 tys. – wynika z danych GUS. 21 tys. miejsc pracy (-5 proc. w porównaniu z kwietniem 2019) ubyło w branży administrowania i działalności wspierającej, obejmującej m.in. usługi sprzątania biur – to skutek przechodzenia na pracę zdalną.

Wzrosło natomiast zatrudnienie w branży transportowej (+25 tys., czyli +4,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2019, licząc razem transport i magazyny), informacyjno-komunikacyjnej (+17 tys., +7,1 proc.) i w gospodarce odpadami (+4 tys., +6,6 proc.).

5. Kulejące inwestycje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *