Weryfikacja własności (budowy)

Posiadanie nieruchomości, jej zakup lub dzierżawienie, jako oddzielny biznes czy część planu biznesowego (inwestycja biznesowa) może być nieobciążonym i zyskownym biznesem, a jednocześnie może powodować wiele problemów i strat dla inwestora. Dlatego, my do tego podchodzimy dość poważnie. Praktyka pokazuje, że zaufani i doświadczeni prawnicy, którzy znają wiele niuansów w podpisaniu umów dot. nieruchomości w dzisiejszej rzeczywistości, mogą znacznie obniżyć koszty finansowe i uniknąć wielu problemów w przyszłości, a także znacznie przyspieszyć proces zakupu nieruchomości lub jej długoterminowej dzierżawy.

Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” zapewnia pełne wsparcie w tak ważnej sprawie, jak operacje związane z nieruchomością. Znajdujemy skuteczne rozwiązania wielu problemów związanych z wynajmem, nabyciem czy budownictwem.

M.in. nasze usługi w tym kierunku obejmują:

  • prowadzenie negocjacji z kontrahentem w sprawie najmu nieruchomości lub jego zakupu, przygotowanie umowy zgodnie z ustaleniami Stron oraz z uwzględnieniem interesów Klienta (wsparcie w czasie umów kupna-sprzedaży nieruchomości);
  • kompleksowy audyt prawny działek i innych nieruchomości;
  • strukturyzacja i wsparcie projektów inwestycyjnych i budowlanych, w tym projekty „greenfield” i „brownfield”;
  • rejestracja praw własności do nieruchomości, rejestracja zmian celowego przeznaczenia, rejestracja praw do nieruchomości i prawa własności oraz użytkowanie gruntów;
  • doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska;
  • uregulowanie sporów z nieruchomością komercyjną itp.