Wsparcie dodatkowe

Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service”, oprócz głównego kierunku działalności – nadania sług prawnych w celu rozwoju polskiego biznesu w Ukrainie, zapewnia również i inną pomoc z tym związaną (w miarę swoich kompetencji).

Również, możemy zająć się pytaniem otrzymania, dla Państwa firmy, pozwoleń niezbędnych dla prowadzenia działalności (licencje, certyfikaty, pozwoleń itp.). Oczywiście, dostrzeganie głównych wymóg prawnych leży po stronie klienta, ale pomoc konsultatywna w tym, oraz niwelowanie wszystkich „biurokratycznych barier”, które niestety nie wszędzie jeszcze przez nasze Państwo usunięto, bierzemy na siebie.

Także, w razie potrzeby, Kancelaria Prawna Firmy „JUS-Service” może pomóc w skutecznym uczestnictwie w przetargu (np. na zakup surowców, świadczenie usług lub sprzedaż towarów itp. ). Poza tym na ile dobrze będzie przygotowana dokumentacja przetargowa od tego zależy na ile dobrze możecie obronić swoje prawa i interesy w wypadku oskarżenia procedury przetargowej. Na dzień dzisiejszy, w tej dziedzinie Państwo nie do końca uregulowało tą sytuację, dlatego taka „nieprzejrzystość” przetargów jest podstawą do wyniknięcia schematów korupcyjnych, które mogą być rozwiązane tylko prawnie.