Założenie firmy

Rejestracja działalności gospodarczej w dowolnym kraju, w tym i Ukrainie potrzebuje starannego przygotowania i rozwiązania szeregu ważnych kwestii. Główną czynnością w procesie założenia firmy jest jej właściwa rejestracja. Cudzoziemcom, naszym zdaniem, lepiej wybierać formę działalności taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To najbardziej rozpowszechniona forma organizacyjno-prawna firm w Ukrainie, jest najbardziej uregulowana prawnie i zrozumiałą dla kontrahentów.

Jednocześnie rejestracja takiej spółki jest dość trwałą procedurą – oczywiście, jeżeli mówimy o właściwej realizacji jej przyszłych zewnętrznych (z Państwem i osobami trzecimi) i wewnętrznych (między współzałożycielami) relacji. Nasza Kancelaria Prawna nadaje swoim Klientom pomoc w tym i nie tylko pod hasłem „pod klucz” (m.in. rejestracji we wszystkich niezbędnych instytucjach, założenia konta bankowego, otrzymanie pieczątki etc.), a także biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której realizowane będą działania, odpowiednich potrzeb i możliwości „optymalizacji podatkowej”, pożądaną dla Właściciela zasady zarządzania i kontroli, innych ustalonych zadań, itp.

Także, jeżeli będzie potrzeba, zapewnimy Państwu usługi dot. rejestracji znaków towarowych (nazwy firm), uzyskania zezwoleń na pracę cudzoziemców, zaświadczenia na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców itp.

Ogólnie, założenie firmy w Ukrainie z naszą pomocą nie tylko zapewni Państwu pewność, że firma w Ukrainie zarejestrowana maksymalnie wygodniej i bezpieczne, ale i da możliwości otrzymania wszystkich naszych pozostałych usług w procesie rozwoju Firmy w najbardziej wygodny sposób (w tym pomoc przy zakupie lub wynajmie nieruchomości komercyjnych, rekrutacji personelu itp.).